Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | eRaÄŤun eposlovanje.hr | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

 ŠPORTSKI KUGLAČKI KLUB 

"INA" SISAK

AKTUALNOSTI    O KLUBU    IGRAČI    ŠKOLA KUGLANJA   REZULTATI    BLOG    VICEVI     LINKOVI

TIJELA UPRAVLJANJA

TIJELA UPRAVLJANJA ČINE:

UPRAVNI ODBOR:
- PREDSJEDNIK: Dražena Smuđ
- TAJNIK: Vladimir Borovnjak
- ČLANOVI:

NADZORNI ODBOR:
- ČLANOVI:

DISCIPLINSKA KOMISIJA:
- ČLANOVI:
eRaÄŤuni eposlovanje.hr | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia