Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | eRaÄŤun eposlovanje.hr | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

 ŠPORTSKI KUGLAČKI KLUB 

"INA" SISAK

AKTUALNOSTI    O KLUBU    IGRAČI    ŠKOLA KUGLANJA   REZULTATI    BLOG    VICEVI     LINKOVI 

         ŠKOLA KUGLANJA

ŠKK ''INA'' želi putem škole kuglanja educirati učenice i učenike svih dobnih uzrasta, starije od 8 godina, te poticati i promovirati kuglanje u gradu.
Ciljevi naše škole temelje se na sljedećim postavkama: poticanje i promicanje kuglanja, očuvanje vrhunske kvalitete sisačkog kuglanja koji značajno doprinosi promidžbi grada na razini države, pa i na međunarodnom planu, poticanje u kuglanje djece i mladeži kroz programe izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti, provedbe sustava treninga i natjecanja, opće i posebne zdravstvene zaštite sudionika.
eRaÄŤuni eposlovanje.hr | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia