Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

 ŠPORTSKI KUGLAČKI KLUB 

"INA" SISAK

AKTUALNOSTI    O KLUBU    IGRAČI    ŠKOLA KUGLANJA   REZULTATI    BLOG    VICEVI     LINKOVI

ČLANOVI

Klub ima ukupno 37 članova, 23 muškarca i 14 žena

MUŠKA EKIPA ŽENSKA EKIPA
1.  STJEPAN ANTOLIĆ
2.  IVICA CRNEKOVIĆ
3.  NENAD ĆELAP
4.  BOJAN BOGDANOVIĆ
5.  ZLATKO DOŠEN
6.  DRAGAN GRAJH
7.  IVAN JURIĆ
8.  BRUNO PETERLE KESNER
9.  DARKO KOŠAR
10. MARIJAN MIKELIĆ
11. MIRKO PAKOZDI
12. PAJO RAUŽAN
13. VALENTINO SMUĐ
14. DAVOR SMUĐ
15. ZORAN STOJANOVIĆ
16. ŽELJKO KRAUS
17. IVAN LOKAS
18. IVAN BRUNSKO
19. FILIP TURKALJ
20. FILIP KARDAŠIĆ
21. DOMAGOJ ŽILIĆ
22. DOMAGOJ PAVLOVIĆ
23. SAŠA PREČENICA
1.   IVONA CRNEKOVIĆ
2.   ANKICA GLAJH
3.   KRISTINA LONČAREVIĆ
4.   VLATKA LOVRENIĆ
5.   BOŽENA MATIĆ
6.   JELENA MILIČIĆ
7.   DAVORKA NOVAK
8.   KLARA PEREKOVIĆ
9.   DRAŽENA SMUĐ
10. VALERIJA SMUĐ
11. MIRJANA CERJAK
12. KATARINA CERJAK
13. RENATA CRNOGORAC
14. MIRNA MATIĆ